Altaner på Bryggeblomsten

Så er det tid til at altaner skal monteres på Bryggeblomsten