Arkitektens tanker

Som tårn/landmark markerer “Brygge Blomsten” ankomsten til København og Islands Brygge fra syd. På grund af bygningens helt særlige placering, har det fra skitseringens start, været arkitektens stærke ambition, at netop dette hus skulle være noget særligt, og himmelstræbende, som naturligt ville fæstne sig på nethinden, når man passerer det.

Bygningens tårnkarakter understreges ved, at gøre den så slank og høj som mulig, samt ved at indføre stor vertikaliltet, i form af lodrette linier, hvilket bl.a. opnås ved hjælp af grundplanens takkede form, som er dannet ved, at roterer to ens kvadrater med tredive grader i forhold til hinanden, således at der opstår flere hjørner. De forskellige virkemidler, der er taget i anvendelse ved udformning af bygningen, vil give tårnet vertikaliltet og bl.a. bevirke, at den i sollys, vil stå smuk, livlig og relieffyldt på de vinklede bygningsflader.

Det 15 etager høje, facetterede tårn, er udformet med et varieret facadeforløb, hvor dybe lodrette vinduesnicher, harmonisk skifter placering for hver anden etage. De aflange vertikale vinduesnicher, er endvidere med til, at give bygningen relief og karakter og dermed sammen med bl.a. vertikale hjørner medvirkende til, at give et højere og slankere udtryk.

Tårnets arkitektoniske helhedsindtryk opleves, som enkelt og sammenhængende, med en matrialitet i få, nøje afstemte gedigne materialer, med blådæmpede tegl i varme farver, anodiseret aluminium i bronzetone, samt glas.

De vinklede altaner krænger sig elegante og nærmest svævende, som blomsterblade ud fra bygningskroppen, og skifter plads fra etage til etage, hvorved der opstår et diagonalt spiralmønster på facaden. Altanernes glasfacader, giver en generøs udsigt over byen og Amager Fælled herfra, samt fra lejlighedernes dyb.

Tårnet afsluttes med en forhøjet murkrone, hvori der er indarbejdet vinduesstore huller i forlængelse af de underliggende vinduesnicher, hvilket samtidig vil være med til, at dække for tagets tekniske anlæg.
I forbindelse med udformningen af bygningen, har det været af stor vigtighed, at boligernes indretning, dagslysadgang og orientering vil være optimale. De 4 lejligheder på hver etage, er alle med vinklede opholdsrum, som giver oplevelsen af velbelyste og gennemlyste opholdsrum.

Tårnet er i det nordvestlige hjørne, forsynet med fællesrum i to etager, indrettet således at de vil kunne bruges af en eller to lejere på samme tid.